Realizace

Revitalice interiérů objektu Fakultní Nemocnice cca. 6000m2

Realizace proběhla k plné spokojenosti objednatele, bez jakýchkoli dodatečných nákladů oproti nabídkové ceně a při plném dodržení stanovených termínů realizace. Před malováním a opravami byly vidět mikroplaskliny i rozsáhlejší poškození omítek a maleb objektu- historický objekt. Po opravě stěn, vymalování vše zapraveno bez viditelných prasklin. Navíc byly ušetřeny finance, neboť veškeré barevné odstíny byly míchány renomovaným tuzemským výrobcem s vysokou kryvostí a za příznivou cenu. Na základě technických listů výrobce, byly přesně dodrženy předepsané postupy, bez ztráty ručení za dílo zhotovitelem, za podpory výrobce.Cena byla stanovena dopředu a odsouhlasena.

Rekonstrukce dílenských prostor autoservisu

K plné spokojenosti zákazníka, jsme provedli rekonstrukci dílenských prostor autoservisu a to v rozsahu:

  • celková oprava prostor autoservisu (bourání, kanály pro zapuštění zdvihací techniky, podchycení stěn, příčky, sanační omítky, podlahy, ocelové konstrukce, omítky, SDK, kompletace a úpravy povrchů)
  • tepelná technika (demontáž topných těles, oprava páteřních rozvodů, ohřev TÚV)
  • VZT (demontáže starých strojoven, nové strojovny, rozvody)
  • zdravotně technické instalace ( demontáže dožilých zařizovacích předmětů a instalace nových, splňujících nároky dnešní doby)
  • elektroinstalace silnoproud ( demontáže rozvodů, jejich přeložení, páteřní rozvody, technologické rozvody, světelné a zásuvkové rozvody)

Oprava administrativních prostor

Kompletní přestavba administrativních prostor včetně interiérového vybavení – dodávka provozovny na klíč.Přestavba probíhala za velmi ztížených podmínek během neomezeného provozu kanceláří. Realizace vykazovala mimořádnou náročnost v oblasti koordinace subdodavatelských řemesel a zásobování. Akce proběhla k plné spokojenosti zákazníka v předem stanoveném termínu a za dodržení rozpočtové ceny.