Naše služby

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Provádíme stavby v oblasti bytového, občanského a průmyslového stavebnictví pro veřejné a privátní investory.

FACILITY MANAGEMENT

Provádíme správu a údržbu všech typů objektů – komplexní služby v rámci Facilities managementu.

KOORDINACE PROJEKTŮ – ČINNOST HIP

Zajišťujeme koordinaci projektů – činnost HIP), přes legislativní zabezpečení celého stavebního procesu (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudace), až po vlastní provedení stavby včetně specializovaných řemesel

ÚDRŽBA ZELENĚ, VEŘEJNÝCH PROSTOR A KOMUNIKACÍ

Provoz údržby zeleně zajišťuje komplexní služby v oblasti údržby a realizace sadových úprav, pravidelné i nepravidelné pěstební péče, sečení travin, kácení, likvidaci či ošetření dřevin, chemickou likvidaci škůdců a plevelů a další související služby.